Hoera, kinderbijslag!

Check snel hoe en wat.

In Nederland krijgen ouders kinderbijslag voor hun kind. Zo betaalt de overheid mee in de kosten. 

Een paar weetjes over kinderbijslag op een rij:

 1. Je krijgt ieder kwartaal kinderbijslag voor uw kind. Hiermee kunt u een deel van de kosten voor uw kind betalen. 
 2. Je krijgt voor ieder kind kinderbijslag.
 3. Je krijgt kinderbijslag onafhankelijk van je inkomen. Dus elke ouder krijgt precies hetzelfde. 
 4. De bedragen van de kinderbijslag vindt je op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als je kind 6 jaar wordt, krijg je meer kinderbijslag. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als je kind 12 jaar wordt.
 5. Heb je een thuiswonend gehandicapt kind tussen de 3 en 18 jaar en heeft jouw kind intensieve zorg nodig? Dan heb je misschien recht op dubbele kinderbijslag
 6. De kinderbijslag stopt als je kind 18 jaar wordt.
 7. Soms stopt de kinderbijslag eerder. Bijvoorbeeld als je kind stopt met school.
 8. Je kunt alleen kinderbijslag krijgen als je verzekerd bent. 
 9. Je krijgt kinderbijslag ook voor je adoptiekind, pleegkind, stiefkinderen of voor andere kinderen die je opvoedt en verzorgt alsof het je eigen kinderen zijn.
 10. Ook in het buitenland kan je kinderbijslag aanvragen.
 11. Als er iets veranderd, bijvoorbeeld als je uit elkaar gaat, dan moet je wel een wijziging doorgeven. 
 12. Als je kind studiefinanciering kan krijgen, heeft dit geen gevolgen voor de kinderbijslag. Jouw kind kan studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Heb jij ook recht op kinderbijslag? Op de website van de SVB lees je alles over de voorwaarden en het aanvragen van kinderbijslag. Misschien heb jij naast kinderbijslag ook recht op het kindgebonden budget (een soort aanvullende kinderbijslag). Meer weten? Check dit artikel.

Next Post