Passend onderwijs laten passen

Zorg samen met school voor je kind.

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Passend onderwijs is ontstaan vanuit de wens om leerlingen minder frequent te laten doorstromen naar speciaal onderwijs door binnen een reguliere school mogelijkheden te creëren om op een eigen manier en tempo kennis op te doen. Maar past dit altijd?

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is geen apart schooltype. Juist niet. Het gaat er hierom dat er extra hulp, ondersteuning en begeleiding komt voor jouw kind, indien die behoefte er is. Begeleiding binnen de school zodat kinderen met extra zorg- of onderwijsbehoefte toch op een reguliere school kunnen blijven of komen.

School heeft een zorgplicht

De school, die je kind bezoekt, heeft hierin zorgplicht. Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere leerling op een passende plek terecht komt. De school wordt voor eventueel gemaakte extra kosten via het zogenaamde samenwerkingsverband gecompenseerd. Daar hoef je je dus als ouder geen zorgen over te maken.

Speciaal onderwijs

Soms is de hulp van het samenwerkingsverband niet voldoende om een kind te begeleiden op de reguliere school. Of komen school, ouders en samenwerkingsverband samen vooraf al tot de conclusie dat de geboden arrangementen onvoldoende zullen zijn voor het kind. De school is in dat geval ‘handelingsverlegen’ en kan het kind geen passend onderwijs bieden. Er zal dan gekeken worden naar een plek op een andere school. In de meeste gevallen gaat een kind dan over naar het speciaal (basis)onderwijs. Daarvoor is goedkeuring van het samenwerkingsverband nodig.

Op de website van Ouders & Onderwijs lees je onder meer hier wat passend onderwijs is, welke ondersteuning je van school mag verwachten, wat speciaal basisonderwijs inhoudt, hoe wordt bepaald wat je kind nodig heeft, welke stappen je zelf kunt zetten en hoe jij en je kind de hulp kunnen krijgen, die jullie nodig hebben.

Wil je het gesprek met school aangaan, maar heb je behoefte aan tips? Check dan onze top 10 tips oudergesprek.

Volgend bericht