De leerplicht geldt.

Ook als je twijfelt over het nu van school.

In Nederland geldt een leerplicht voor alle kinderen van 5 tot tot 16 jaar en een kwalificatieplicht voor kinderen tot 18 jaar. Dat betekent uiteraard dat je kind(eren) naar school moet, maar ook dat je niet zomaar op vakantie mag en dat je kind niet om een andere reden tijdelijk verzuimt.

Leerplicht voor elk kind

Om elk kind een goede start en ontwikkeling te geven, geldt in Nederland een leerplicht. Kinderen moeten naar school, ook als je misschien als ouder niet per se in het schoolsysteem gelooft. Daar staat tegenover dat school door de overheid die dit verplicht stelt, wordt betaald. Nederland kent dus een leerplicht voor kinderen van 5 tot tot 16 jaar en een kwalificatieplicht voor kinderen tot 18 jaar. De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Als uw kind 16 jaar wordt, dan moet hij of zij het schooljaar dus nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

Uitzonderingen

Als kinderen 4 jaar oud zijn mogen ze naar school en dat doen de meeste kinderen ook. Kinderen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht. U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt. Is uw kind ouder dan 4 jaar, dan bent u dat dus in principe wel. Er zijn overigens wel een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor mensen met een ander geloof waar geen school voor bestaat of voor ouders die geen vrij kunnen krijgen tijdens de schoolvakanties (tijdelijk verzuim). In het eerste geval moet je toestemming vragen bij de Gemeente, in het tweede bij de school. Wil je om een andere reden meer dan 10 dagen vrij vragen voor je kind, dan kun je terecht bij de leerplichtambtenaar.

Meer weten?

Op de site van de Rijksoverheid vind je nog meer informatie over de leerplicht, bijvoorbeeld over de mogelijkheden van een wereldreis of ander geoorloofd verzuim. Meer weten over kosten in het onderwijs voor ouders? Check dit artikel over de vrijwillige ouderbijdrage voor ouders met schoolgaande kinderen.

Next Post