Ouderbetrokkenheid?

Actieve ouder worden op school is leuk én leerzaam.

Wat is ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie precies? Als ouder ben je natuurlijk sowieso betrokken bij je kind. Je helpt met huiswerk en vraagt hoe het gaat op school. Maar de term ouderbetrokkenheid staat voor meer. Je kunt als ouder ook een actievere rol spelen in en op de school? 

Vormen van ouderbetrokkenheid

Er zijn talloze manieren om je in te zetten, thuis en op school en in de kinderopvang. Onderzoek laat zien dat alle ouders kunnen bijdragen aan betere onderwijsresultaten van hun kind. Als je belangstelling toont voor wat jouw kind op school leert, helpt dat enorm. Zoek naar een manier die voor jou en je kind prettig is om thuis te bespreken hoe het op school gaat. Het kan zijn dat door een gesprek met je kind, er reden is om contact op te nemen met school. Bij de leerkracht of mentor van je kind kun je altijd een vraag stellen.

Ouderbetrokkenheid is ook dat je als ouder ziet dat het beter kan op school, maar je bent voorzichtig om je mening te delen. Je wilt immers niet als bemoeial overkomen. Je wilt niet dat leraren anders naar je kind gaan kijken. Dat wringt. Hier lees je hoe je toch je school kunt helpen om nog beter te worden.

Lijkt het jou leuk?

Wat je ook doet, het is dé manier om je kind op een andere manier/in een andere omgeving te zien en mee te maken. De één ziet die vorm van ouderbetrokkenheid als een opgave, de andere ouder staat vaak al in de startblokken als het gaat om de inzet bij activiteiten in de klas en daarbuiten. Van het helpen met werkjes, tot het versieren van de school op feestdagen; van luizenvader tot begeleider bij het uitstapje naar de kinderboerderij. Maar je kan ook denken aan mee doen in de medezeggenschapsraad en de oudercommissie van de kinderopvang. Zelfs op de middelbare school kan je verschil maken. Vraag er vooral naar bij jouw school of kinderopvang. 

Meer weten over de samenwerking tussen ouders en onderwijs? Check dit artikel.

Next Post