Wil of ga jij een kind adopteren?

Bereid je voor op veel regels en voorwaarden.

Een kind krijgen is nooit vanzelfsprekend. Lukt het niet via de “gewone” weg, of wil je wel graag een kind, maar houdt bijvoorbeeld de gedachte aan overbevolking en armoede je tegen, dan kan adoptie een alternatief zijn. In ons land is ongeveer 80% van alle adoptieouders ongewenst kinderloos. De overige 20% bestaat uit ouders die om verschillende redenen geen eigen tweede kind kunnen krijgen, of ouders die adopteren uit ideële overwegingen. Er zijn verschillende vormen van adoptie, toch hebben ze allemaal iets gemeen: adoptieprocessen zijn ingewikkeld en emotioneel zwaar. Ze nemen vaak jaren in beslag en zijn aan veel strenge regels en voorwaarden gebonden. Behalve het verplicht volgen van een voorlichtings- en begeleidingstraject, heb je bijvoorbeeld toestemming nodig van de rechtbank. Hiertoe moet je via een advocaat een adoptieverzoek indienen. Over deze procedure en de verschillende regels en voorwaarden staat gelukkig veel online. Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie aanbiedt. 

Ieder kind heeft recht op een gezin

Ieder kind heeft recht om op te groeien in een gezin. Dat is vastgelegd in de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind. Adoptie kan een mogelijkheid zijn om een kind dat niet bij zijn geboorteouders op kan groeien, toch een gezin te bieden. Pas als duidelijk is dat een kind niet door naaste familieleden kan worden opgevangen en er ook in het land van herkomst geen geschikt pleeg- of adoptiegezin is, komt adoptie naar het buitenland als mogelijkheid in aanmerking. Op dit moment is het helaas niet mogelijk om een kind te adopteren uit het buitenland. Minister Sander Dekker heeft de interlandelijke adoptieprocedures opgeschort om kinderen en hun biologische ouders tegen mogelijke misstanden te beschermen. Dit betekent concreet dat er geen nieuwe aanvragen tot het starten van een adoptieprocedure meer in behandeling worden genomen. Lees hier meer over deze tijdelijke opschorting.

Volgend bericht