Privacy voor jouw kind?

Weet wat je basisschool deelt!

Gaat je kind naar de middelbare school? Dan stuurt de ‘oude’ basissschool verschillende informatie omtrent je kind naar de nieuwe school. Om de privacy van jouw kind te waarborgen en jou als ouder op de hoogte te houden, krijg jij ook een afschrift.

Privacy van jouw kind gewaarborgd

Privacy is een groot goed. Ook op de basisschool. Maar wat gebeurt er met de gegevens van je kind als het straks naar de middelbare school gaat? Welke informatie wordt gedeeld met deze school? Op de website van Ouders & Onderwijs lees je meer over de regels rond en inhoud van het zogenaamde onderwijskundig rapport (OKR). De basisschool is verplicht dit rapport op te stellen en te delen als je kind van school wisselt (dus ook van de ene basisschool naar de andere, bijvoorbeeld bij een verhuizing). Er staat onder meer informatie in omtrent de schoolvorderingen en leermogelijkheden van het kind. Het doel van dit rapport is dat de opvolgende school informatie krijgt zodat deze voor een doorlopende leerlijn kan zorgen. 

Oneens met gedeelde informatie?

Ben je het niet eens met de informatie die er in staat. Ga dan altijd eerst het gesprek met school aan. Soms hebben ze toch een goede reden om bepaalde zaken erin te zetten. Bijvoorbeeld omdat de volgende school dan goed kan inspelen op de behoefte van je kind. Kom je er met de school niet uit? Check dan de site van Ouders & Onderwijs en lees wat je dan kunt doen.  

Volgend bericht