Voogdij regelen?

Maak het bespreekbaar en leg het vast.

Als je een kind krijgt of hebt, dan moet je ook het voogdij regelen. Dit kun je doen door het op te nemen in je testament bij een notaris of door registratie in het gezagsregister. Je vraagt bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend(in) bij wie de kinderen zich vertrouwd voelen. Dit betekent overigens niet dat die persoon verplicht is om de voogdij op zich te nemen. In zo’n geval benoemt de kinderrechter iemand anders. Ook als je geen voogd benoemd hebt, zorgt de kinderrechter dat iemand de zorg voor je kinderen op zich neemt. Meestal een familielid. Als er niemand geschikt bevonden is, dan gaat je kind naar een pleeggezin. Belangrijk dus om hierover na te denken, informatie in te winnen en het vast te leggen.

Vergeet ook niet om over je erfenis na te denken. Wie krijgt wat?

Next Post