Stap in de MR of GMR van jouw school

En draag je steentje bij.

Vind jij het leuk of zinvol om meer dan gemiddeld betrokken te zijn bij de school van je kind(eren)? En heb je ook een visie op onderwijs of wil je die ontwikkelen? Overweeg dan om lid te worden van de MR of GMR.

Wat is de MR of GMR?

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR), die bij nieuw schoolbeleid wordt betrokken. De MR geeft leerkrachten én jou als ouder een krachtige stem. De MR zorgt er namelijk voor dat de stappen die jouw school wil zetten op financieel, onderwijskundig en organisatorisch vlak, kritisch bekeken en uiteindelijk door alle betrokkenen gedragen kunnen worden. Wil jij ook meepraten en meebeslissen? Vraag om informatie bij je school en meld je aan!

Ook op Schoolbestuur niveau is er sprake van een medezeggenschapsraad, de GMR. Dat betekent dat je een aantal verschillende scholen kunt adviseren. De moeite waard dus als ‘onderwijs in Nederland’ je aan het hart gaat, om je daarvoor aan te melden. Nu al weten wat de MR zo’n beetje inhoudt? Check dit. Zoek je het direct hoger op in de GMR, check de PO-raad (de overkoepelende organisatie van het basisonderwijs).

Verkiesbaar stellen

Als je in de MR of GMR zitting wilt nemen dan moet je je in de meeste gevallen verkiesbaar stellen. Zorg en dus voor dat je vaak op het schoolplein staat, neem deel aan schoolactiviteiten die door ouders worden georganiseerd zodat je je netwerk op school vergroot. Voor de GMR is dat wat lastiger, want dat betreft medezeggenschap op bestuursniveau, dus overkoepelend over een aantal scholen heen. Maar ook in dat geval kiezen ouders de ouders die zitting nemen. Overleg in elk geval met het bestuur van jouw school hoe jij je het beste verkiesbaar kunt stellen.

Next Post