Tag: GSA

Veiligheid op school voor iedereen

De genderdiscussie wordt volop gevoerd. Er zijn zoveel afkortingen. Er moeten genderneutrale wc's komen. Natuurlijk, als er taboes doorbroken worden ...